สำหรับผู้ที่สั่งซื้อ iAudio course และเลือกวิธีการชำระเงินแบบโอนเงินเข้าบัญชี กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน รวมถึงแนบไฟล์สลิปชำระเงินมาด้วยนะคะ เมื่อผู้ซื้อดำเนินการแจ้งชำระเงินและแนบหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการปลดล็อคอัตโนมัติสามารถเข้าฟังได้เลยค่ะ

ฟอร์มแจ้งชำระเงิน

ขื่อ-นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทร เลขที่สั่งซื้อ จำนวนเงิน วันที่โอนเงิน เวลาที่โอนเงิน
ธนาคารที่ใช้โอนเงิน หมายเหตุ ส่งข้อมูล